Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wojskowa Asysta Honorowa

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

W uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych może uczestniczy wojskowa asysta honorowa. Jej udział stanowi ważny element oprawy ceremonialnej tych uroczystości, ma także na celu nadanie im odpowiedniej rangi oraz podniosłego charakteru. „Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych RP”.

Wojskową asystę honorową może stanowi: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z broni lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z broni lub bez broni), _żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz _żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej. Władze państwowe, samorządowe, organizacje pozarządowe, środowiska kombatanckie, kościoły, związki wyznaniowe, instytucje, uczelnie, szkoły i inni partnerzy społeczni.

Orkiestrę wojskową do udziału uroczystościach przydziela:

Komendant Garnizonu Grójec
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

00-909 Warszawa
tel. 261-5873-259

Organizatorzy uroczystości, które nie zostały ujęte w „Ramowym programie obchodów…” oraz w „Planie przedsięwzięć na rzecz obronności państwa …” kieruje wnioski o udział wojskowej asysty honorowej (wzór wniosku o asystę honorową –załącznik nr 1) do właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości dowódcy garnizonu w terminie umożliwiającym sprawne ich przygotowanie i przeprowadzenie. Zasięg terytorialny poszczególnych garnizonów określa Rozp. MON z 18.06.2013 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców (Dz. U. z 2013 r., poz. 1118.)

GARNIZON GRÓJEC
Garnizon Grójec terytoorialnie zasięgiem właściwości komendanta obejmuje
powiat Grójecki

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej powierzył pełnienie obowiązków Komendantowi Garnizonu Grojec Komendantowi Centtrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej w Grójcu. Wszelkie wnioski i zapytania dotyczące udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych należy kierować do:

Komendanta Garnizonu Grójec
05-600 GRÓJEC
tel. 261-513-250

Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz (wzór scenariusza załącznik nr 2) i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z dowódcą garnizonu lub jego przedstawicielem.

Szef Sekcji Wychowawczej
05-600 GRÓJEC
tel. 261-513-347

Jeżeli scenariusz uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej przewiduje udział w niej przedstawicieli najwyższych władz państwowych i wojskowych, należy jego układ skonsultować przed zatwierdzeniem z komórką organizacyjną MON właściwą w sprawach wychowania.Jeżeli podczas uroczystości zaplanowano odczytanie apelu poległych lub apelu pamięci, jego treść należy przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi wyżej wymienionej komórki organizacyjnej MON. W przypadku uroczystości pogrzebowych, Komendant Garnizonu Grójec zastrzega sobie możliwość zasięgnięcia opinii o osobie zmarłej. Przeprowadzenie uroczystości można poprzedzi rekonesansem z udziałem organizatora, dowódcy odpowiedzialnego za udział wojskowej asysty honorowej, osób odpowiedzialnych za inne elementy uroczystości (sztandary, inne pododdziały, delegacje, zespoły artystyczne itp.) oraz przedstawicieli służb porządkowych. W trakcie rekonesansu omawia się i uzgadnia zagadnienia dotyczące przygotowania miejsca uroczystości, jego dekorację, sposób ustawienia wojskowej asysty honorowej, pocztów sztandarowych, uczestników uroczystości, mając na uwadze godny i sprawny jej przebieg.

 

PLIKI DO POBRANIA

Ogólne zasady organizacji uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej

Wzór scenariusza uroczystości o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym lub religijnym.

Formularz wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości.

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej
Słomczyn-Kącin 1
05-600 Grójec
tel. 261513250
fax. 261513394

    
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.