Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia

 

Zarys historii

 

Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej

i

1. Ośrodka Radioelektronicznego

Ośrodek Radioelektroniczny od dnia 01.04.2000 roku jest spadkobierczynią dziedzictwa Jednostki Wojskowej 2962, która utworzona została w Pile 15 sierpnia 1957 roku jako Ośrodek Rozpoznania i Zakłóceń Radiowych. W lipcu 1961 roku przeniesiona została do m. Ogrodzienice koło Grójca, gdzie stacjonuje do dnia dzisiejszego.

Z uwagi na charakter wykonywanych zadań, posiada pododdziały rozmieszczone na obszarze całego kraju. Zmiany organizacyjne spowodowały przekształcenie 1. Ośrodka Rozpoznania i Zakłóceń Radiowych w 1.Pułk Rozpoznania Radioelektronicznego w 1971 r.

Obecny kształt jednostki po reorganizacji Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej wraca do historycznej nazwy Ośrodka.

 

 

POCZĄTKI OŚRODKA

 

 

 

W dniu 17.09.1957 r. dowódcą jednostki został mjr Stanisław Sobczyk.

Zalążek jednostki stanowiło 41 żołnierzy służby zasadniczej, którzy przybyli w dniu 18.10.1957 r. z JW. 3007 Śrem oraz 13 kierowców z JW. 3753 Toruń.

 

 

Wśród pierwszych żołnierzy służby zasadniczej, którzy całe swoje życie zawodowe związali z jednostką byli:

 

Andrzej Magacz

Eugeniusz Dubis

Jan Dulny

Zbigniew Dabkowski

Adolf Deryło

Alfred Szwachelowski

Józef Kusztal

Marian Jedruszczak

Stanisław Karpiuk

 

Tadeusz Cyclinski

 

 

 

NOWE MIEJSCE - NOWE WYZWANIA

 

Z uwagi na słabą infrastrukturę tak jak w Pile kadra wspólnie z żołnierzami przystąpiła do jej rozbudowy oraz do przystosowania do pracy bojowo - rozpoznawczej.
Wiosną 1962 roku jednostka została oddziałem gospodarczym i rozwijała się organizacyjnie, kadrowo, technicznie oraz logistycznie. Równocześnie tworzono pierwsze grupy terenowe w Witkowie koło Stargardu Szczecińskiego oraz w Dłużynie Dolnej koło Zgorzelca.

 

PIERWSZE LATA NA MAZOWIECKIEJ ZIEMI

 

 

Dziesięciolecie jednostki, na trybunie

od lewej

mjr Tadeusz Kurenda

ppłk Adam Górecki

 

 

Praca przed sztabem na pierwszym planie

od lewej

kpt. Władysław Poczęty

ppłk Henryk Kruk

 

 

Pierwsza grupa żołnierzy w Witkowie

od lewej

kpr. Adolf Deryło

pierwszy z prawej st.szer. Józef Kusztal

 

 

REALIZACJA ZADAŃ BOJOWO ROZPOZNAWCZYCH

 

Głównym zadaniem jednostki od początku jej powstania, jest uprzedzanie aktywnych środków wojsk o zagrożeniu terytorium Polski przez ŚNP przeciwnika. Realizację zadań bojowo-rozpoznawczych Ośrodek Rozpoznania i Zakłóceń Radiowych w Pile rozpoczął w kwietniu 1958 r.

 

 

DOWÓDCY JEDNOSTKI

 

płk Stefan Sobczyk
(1957-1963)

ppłk Roman Faliński
(1963 – 1967,
1968– 1970,
1973 – 1976)

ppłk Jan Boguta
(1967 – 1968)

 

ppłk Lucjan Wójcicki
(1970-1971)

 

ppłk Jan Krawczyk
(1971-1973)

ppłk Czesław Stefański
(1976 – 1985)

ppłk Zbigniew Goluch
(1985 – 1987)

płk Kazimierz Kłobukowski
(1987 – 1997)

płk Mirosław Sobiesiak
(1997-2003)

płk Marek Grzmiączka
(2003-2007)

płk Stefan Walowski
(2007-2009)

płk Wojciech Krajza
(2009-2010)

płk Andrzej Kozera
(2010- )

     

 

 

TRADYCJE JEDNOSTKI

W styczniu 1996 roku zawiązał się Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla naszej jednostki. Inicjatywa ta wynikała z nowej ustawy o znakach i odznaczeniach w Siłach Zbrojnych RP oraz uznaniu zasług całego stanu osobowego dla Sił Zbrojnych i Ziemi Grójeckiej.

 

 

17 sierpnia 1996 - jednostka otrzymała sztandar nowego wzoru,ufundowany przez społeczeństwo ziemi grójeckiej, kadrę i pracowników wojska. Sztandar dowódcy pułku, płk Kazimierzowi Kłobukowskiemu wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wiceminister Obrony Narodowej Tadeusz Grabowski.

 

 

Dowódca Pułku płk Kazimierz Kłobukowski po raz ostatni prezentuje stary sztandar.

 

15 sierpnia 1997 roku jednostka obchodziła jubileusz 40-lecia powstania.

Za wybitne osiągnięcia w działalności bojowo – rozpoznawczej jednostka została wyróżniona przez Dowódcę WLOP „Statuetką Lotnika”.
Statuetkę wręczył Szef Sztabu WLOP gen. bryg. Pil. Andrzej Dulęba Dowódcy Pułku ppłk Mirosławowi Sobiesiakowi.

 

Kolejne lata w jednostce upływały na dostosowaniu struktur organizacyjnych sił i środków rozpoznania 1. ORel do Narodowego Systemu Rozpoznania oraz zmian zachodzących w Siłach Zbrojnych.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.06.2004r. w sprawie przeformowania dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych z dniem 01.07.2004r. przeformowano Dowództwo WLOP na Dowództwo Sił Powietrznych.

W 2004r. jednostka zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami od 01 lipca zmieniła strukturą organizacyjną, weszła w skład Sił Powietrznych i została bezpośrednio podporządkowana Dowódcy Sił Powietrznych. Z dniem tym, kadra została wyznaczona na nowe stanowiska służbowe, zgodnie z nowym etatem oraz ustawą pragmatyczną o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Okres ten to, również intensywna modernizacja sprzętu technicznego, systemów dowodzenia i łączności oraz baz danych.

Zgodnie z Rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 01.03.2006r w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych, z dniem 01 lipca podporządkowano Dowódcy 1.ORel.

3. batalion radioelektroniczny w Sandomierzu
2. batalionu radioelektronicznego w Lidzbarku Warmińskim.

 

UDZIAŁ W MISJACH POKOJOWYCH

ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

Do międzynarodowych misji pokojowych ONZ, oficerowie naszej Jednostki zostali włączeni w 1973 r. kiedy to na Bliskim Wschodzie utworzono zwarte kontyngenty wojskowe, by na Półwyspie Synaj i Wzgórzach Golan nadzorować rozejm pomiędzy Izraelem a Syrią , Egiptem i Libanem- misje UNEF, UNDOF, UNFIL.

Od początku lat 90 nasi oficerowie brali udział ONZ w Namibii – UNTAG, Chorwacji –UNCRO, ale również w kierowanych przez NATO misjach pokojowych na Bałkanach – SFOR, KFOR, czy też w ramach międzynarodowej koalicji działającej wprawdzie zgodnie z mandatem ONZ ale nie pod jej flagą w Haiti – MNF.

 

50-LECIE ISTNIENIA JEDNOSTKI

W dniach 14–15 sierpnia 2007r. 1. Ośrodek Radioelektroniczny obchodził 50- lecie powstania.

W uroczystościach udział

wzięli:

- poseł na sejm ziemi grójeckiej,
- przedstawiciele Dowództwa Sił Powietrznych,
- władze samorządowe i administracyjne Miasta i Gminy Grójec,
- przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych,
- byli dowódcy i żołnierze zawodowi oraz stan osobowy Ośrodka.

W dniu 14.07.2007r. nastąpiło uroczyste przekazanie obowiązków oraz sztandaru Ośrodka między nowo wyznaczonym dowódcą Ośrodka płk Stefanem WALOWSKIM i byłym dowódcą płk Markiem GRZMIĄCZKĄ.

 

 

 

 

 

UROCZYSTE PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW DOWÓDCY
1 OŚRODKA RADIOELEKTRONICZNEGO

W dniu 07.12.2009 r. w 1. Ośrodku Radioelektronicznym odbyła uroczystość przekazania obowiązków dowódcy 1. ORel. W uroczystości uczestniczyli:


Szef Sztabu - Zastępca Dowódcy Sił Powietrznych gen. dyw. dr Krzysztof ZAŁĘSKI
Szef Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej SP płk Andrzej MICHALSKI


oraz władze samorządowe i administracyjne Miasta i Gminy Grójec, delegacje służb mundurowych i instytucji cywilnych, żołnierze i pracownicy wojska.
Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej obowiązki Dowódcy 1 Ośrodka Radioelektronicznego objął płk Wojciech KRAJZA dotychczasowy Szef Logistyki.
Zdający dowódca płk Stefan WALOWSKI, który tą funkcję sprawował od sierpnia 2007 roku, został wyznaczony do pełnienia służby w strukturach NATO.

W dniu 08.03.2010 r. w Centrum Konferencyjnym WP w Warszawie pod kierownictwem Ministra Obrony Narodowej Bogdana KLICHA odbyła się doroczna odprawa rozliczeniowo-koordynacyjna kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP, w której uczestniczył dowódca 1. Ośrodka Radioelektronicznego Pan płk Wojciech KRAJZA.
W obradach udział wziął Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech KACZYŃSKI, przedstawiciele parlamentu, władz państwowych i wojskowych.
Za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych w 2009 r. Minister Obrony Narodowej Bogdan KLICH wyróżnił między innymi 1 Ośrodek Radioelektroniczny w Grójcu.

W dniu 02.05.2010 r. podczas centralnych obchodów Dnia Flagi RP na Placu Zamkowym w Warszawie marszałek Sejmu, pełniący obowiązki Prezydenta RP Bronisław Komorowski wręczył flagi państwowe i certyfikaty dowódcom 10 wyróżnionych jednostek wojskowych. Wśród nich znalazł się 1 Ośrodek Radioelektroniczny.

W dniu 7 września 2010 roku w 1. Ośrodku Radioelektronicznym odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, na czele z attache lotniczym USA w Polsce, płk Mary Peterson. Delegacja zapoznała się z zadaniami i strukturą Ośrodka oraz ze sprzętem będącym na jego wyposażeniu. W trakcie spotkania goście zaprezentowali również swoją działalność służbową. Na zakończenie wizyty, amerykańska delegacja zwiedziła Salę Tradycji, gdzie zapoznała się z historią naszej jednostki. Pani płk Peterson wpisała się do księgi pamiątkowej Ośrodka.

UROCZYSTE PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW DOWÓDCY
1 OŚRODKA RADIOELEKTRONICZNEGO

W poniedziałek, 15 listopada 2010 roku w 1. Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy Ośrodka. Nowym Dowódcą 1. Ośrodka Radioelektronicznego został płk Andrzej KOZERA dotychczasowy zastępca dowódcy.

W uroczystości uczestniczył Szef Sztabu - Zastępca Dowódcy Sił Powietrznych - gen.dyw. pil. Sławomir KAŁUZIŃSKI

 

 

2020.01.01

Przeformowanie 1.Ośroda Radioelektronicznego w Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej.

Podstawa rozkaz Z-556 Dowódcy Generalnego RSZ z dn. 20 listopada 2019 r. 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej
Słomczyn-Kącin 1
05-600 Grójec
tel. 261513250
fax. 261513394

    
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.